duurzaamheidslening-SVn-logo.png

Wat is de Duurzaamheidslening?

Gemeenten en provincies stimuleren het nemen van duurzame maatregelen en bieden daarom de Duurzaamheidslening aan. Dit is een lening waarmee u tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan uw woning financiert. Door uw woning energiezuiniger te maken, bespaart u energie* en woont u comfortabeler. Niet alleen fijn voor u, maar ook goed voor het milieu.

*Bij gelijkblijvende energieprijzen, uw gebruik van voorzieningen en apparatuur zoals verwarming/ thermostaat niet veranderd is en de energiebesparende maatregel adequaat is uitgevoerd door een deskundig aannemer of installateur.

Wat zijn de kosten en is er een Duurzaamheidslening in mijn gemeente?

Niet iedere gemeente of provincie heeft een Duurzaamheidslening. Om te bekijken of uw gemeente de Duurzaamheidslening aanbiedt, klikt u hier.

Stappenplan:

  1. U informeert bij de uitvoerder van de regeling of u in aanmerking komt voor de Duurzaamheidslening. Als u aan alle voorwaarden voldoet en de uitvoerder van de regeling gaat akkoord met uw geplande energiebesparingsmaatregelen, krijgt u een toewijzingsbrief. Hierin staan de hoofdsom, het rentepercentage en de looptijd van de lening.
  2. U vult het aanvraagformulier volledig in en stuurt dit samen met alle andere benodigde documenten naar SVN. Uw aanvraag wordt vervolgens getoetst op haalbaarheid. 
  3. Bij een positieve toets ontvangt u een offerte met de overeenkomst van geldlening. Hierin staan: het leenbedrag, de maandtermijn (rente en aflossing), het rentepercentage, de looptijd en de overige voorwaarden.
  4. Nadat alle papieren ondertekend zijn, komt het leenbedrag beschikbaar in een bouwkrediet. U betaalt vanaf dat moment iedere maand het afgesproken bedrag aan rente en aflossing. U ontvangt declaratieformulieren van ons waarmee u de rekeningen van de bedrijven die voor u aan de slag gaan, kunt declareren. Wij betalen dus rechtstreeks aan de betreffende bedrijven uit. Wij betalen nooit meer uit dan het bedrag dat in uw bouwkrediet beschikbaar is. Na afronden van de werkzaamheden sluit het bouwkrediet.