Er zijn op dit moment geen landelijke subsidieregelingen voor particulieren, vanaf 1 juli gaat er een nieuwe susbsidieregeling in. Daarnaast bestaan er  nog een aantal lokale initatieven. Ook voor bedrijven zijn de subsidiemogelijkheden beperkt. Gelukkig is zonne-energie zonder subsidie voor iedereen aantrekkelijk. 

Wij zjin altijd op de hoogte van de subsidiemogelijkheden en begeleiden u bij het aanvragen van deze subsidies. Ook geven we advies over eventuele alternatieve financieringsmethoden.