Huurders met een woning van een woningcorporatie of woningbouwvereniging ervaren steeds meer druk door de stijgende energiekosten. Op deze vaste lasten lijkt u als verhuurder niet direct invloed te kunnen uitoefenen. Door (samen met uw huurders) te investeren in zonnepanelen kunt u deze lasten omlaag brengen. Dit geeft huurders meer financiële armslag en onafhankelijkheid.

Daarnaast verbeteren zonnepanelen het energielabel en stijgt de waarde van de woning. De eventuele huurverhoging door de investering in zonnestroomsystemen wordt geheel gecompenseerd door de lagere elektriciteitskosten, zeker omdat de kosten van elektriciteit jaarlijks toenemen.

Verscheidene woningcorporaties gingen u voor. Bekijk het filmpje van de NOS van 15 maart 2012 over de inverstering van Aedes in zonnepanelen voor huurders.

Kijk wat EnerSolar voor u kan betekenen. Ga naar onze Diensten of neem Contact op voor een vrijblijvend advies.