Met dit doel worden af en toe landelijke of lokale subsidieregelingen ingesteld. Hoewel zonne-energie zonder subsidies voor iedereen een rendabele investering is, kunnen subsidies de kosten flink beperken.

 

Particulieren

Subsidie Begrotingsakkoord
In het Begrotingsakkoord is afgesproken een subsideregeling voor zonnepanelen te openen voor 2012 en 2013. Particulieren kunnen een subside aanvragen voor 15% van het aankoopbedrag van het zonnestroomsysteem. Hieronder vallen de materiaalkosten, zoals de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals de omvormers, maar niet de arbeidskosten. De subsidie is open voor systemen vanaf 600 Wp (dit zijn minimaal drie panelen). Per installatie wordt maximaal 3500 Wp gesubsidieerd (dit zijn ongeveer 15 panelen). De subsidie gaat in vanaf maandag 2 juli 2012. Voor 2012 is er een budget beschikbaar van 22 miljoen, voor 2013 is er 30 miljoen beschikbaar gesteld. De subsidie kan aangevraagd worden bij Agentschap NL en u heeft uw DigiD nodig om deze aan te vragen.

 

Bedrijven en instellingen

Ondernemingen en organisaties kunnen gebruik maken van de regeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+) van de landelijke overheid. Als een organisatie meer dan (of) 15 kWp hernieuwbare energie opwekt komt deze in aanmerking voor subsidie per geproduceerde kWh (tot 15 cent per kWh). Hierdoor wordt het prijsverschil tussen het afnemen van grijze stroom (voordelig voor bedrijven) en het opwekkern van groene stroom gecompenseerd. Op 13 maart is de eerste fase van de SDE+ subsidie opengesteld, zie de website van Agentschap NL.

Voor bedrijven zijn er echter ook andere belastingvoordelen waarmee uw investering voor een groot deel door de fiscus wordt betaald.

Deze pagina delen via: