In een tijdperk waarin duurzaamheid en energie-efficiëntie een prominente plaats innemen, is het begrijpelijk dat er steeds meer focus komt te liggen op vernieuwende energiecontracten. Een opkomend concept in deze context is het dynamische energiecontract. In deze blog zullen we uitgebreider bespreken wat precies wordt verstaan onder een dynamisch energiecontract, hoe het samenspeelt met zonnepanelen, en wanneer het mogelijk niet de meest optimale keuze is.

Wat is een dynamisch energiecontract?

Een dynamisch energiecontract omvat een flexibel tariefplan waarbij de energietarieven variëren afhankelijk van de vraag en het aanbod op de energiemarkt. In tegenstelling tot traditionele vaste tarieven, kunnen de prijzen binnen een dynamisch contract van uur tot uur, van dag tot dag, of zelfs op kortere termijn fluctueren. Deze schommelingen worden vaak beïnvloed door factoren zoals weersomstandigheden, marktvraag en de beschikbaarheid van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie.
"Vergoedingen per kWh per uur met een dynamisch energiecontract"

Dynamische energiecontracten in combinatie met zonnepanelen

Met een dynamisch energiecontract worden de elektriciteitsprijzen beïnvloed door de vraag en het aanbod op de energiemarkt. Op dagen met veel zonne-energie en een lage vraag naar elektriciteit, kan de marktprijs van elektriciteit dalen, soms zelfs onder nul. Dit betekent dat energieleveranciers hun overtollige energie tegen negatieve prijzen moeten verkopen. Als u op zonnige dagen energie teruglevert aan het stroomnet, zou het zelfs kunnen voorkomen dat u moet betalen voor het terugleveren.

Waarom u niet moet kiezen voor een dynamisch energiecontract met zonnepanelen

Hoewel het idee van een dynamisch energiecontract in combinatie met zonnepanelen aantrekkelijk klinkt, zijn er enkele belangrijke overwegingen die niet over het hoofd gezien mogen worden.

1. Onverwachte schommelingen
Dynamische energiecontracten kunnen leiden tot complexiteit en onzekerheid wat betreft kosten. Huishoudens kunnen te maken krijgen met onverwachte prijsschommelingen, wat het budgetteren bemoeilijkt. Bovendien kunnen factoren zoals onvoorspelbaar weer invloed hebben op de hoeveelheid zelf opgewekte energie, wat mogelijk de voordelen van zonnepanelen kan verminderen.

2. Risico van hogere kosten
Hoewel dynamische energiecontracten soms tot besparingen kunnen leiden, bestaat het risico van aanzienlijke prijsstijgingen tijdens piekmomenten, wat kan resulteren in hogere energierekeningen. Dit kan vooral problematisch zijn voor huishoudens die niet altijd in staat zijn om hun energieverbruik aan te passen aan de marktomstandigheden.

3. Beperkte controle
Dynamische energiecontracten vereisen een voortdurende monitoring van de energiemarkt en het energieverbruik. Dit kan tijdrovend zijn en vergt een zekere mate van betrokkenheid van de consument. Mensen met drukke levensstijlen of weinig interesse in het volgen van de marktontwikkelingen kunnen hierdoor controle verliezen.

Het advies vanuit EnerSolar

Voor de meeste huishoudens is een stabiel en voorspelbaar energiecontract nog steeds de veiligste keuze, aangezien het gemoedsrust biedt en consistentie in de energierekeningen handhaaft. Voor diegenen die bereid zijn om de uitdagingen aan te gaan en de markt op de voet te volgen, kan een dynamisch energiecontract een optie zijn om te verkennen.

Een dynamisch energiecontract in combinatie met zonnepanelen van EnerSolar

Heeft u zowel een dynamisch energiecontract als zonnepanelen van EnerSolar? Misschien bent u bekend met de optie om uw zonnepanelen uit te schakelen bij negatieve stroomprijzen. Onlangs hebben EnerSolar klanten met een dynamisch energiecontract op uurlijkse basis monitoring ondergaan. We raden echter af om uw zonnestroomsysteem uit te schakelen, aangezien dit de kans op storingen vergroot. Bovendien is het bedrag dat u op jaarbasis betaalt voor teruglevering verwaarloosbaar.

Laat u adviseren door EnerSolar

Heeft u nog vragen omtrent zonnepanelen in combinatie met uw energiecontract? Onze adviseur, Thomas, helpt u graag verder!
Neem contact met ons op via 0318 757 888 of klik hier om een aanvraag te doen.