Goed nieuws! Het salderen is in 2021 gunstiger dan verwacht. Interessant voor eigenaren van zonnepanelen. Wij informeren je graag!

Afgelopen Prinsjesdag zijn de nieuwe belastingplannen bekend gemaakt. Zo wordt de energiebelasting op elektriciteit opnieuw verlaagd in 2021: met 0,34 eurocent (0,0034 euro) per kilowattuur. Daarnaast mogen eigenaren van zonnepanelen via de salderingsregeling in 2021 meer dan verwacht salderen!

Energiebelasting omlaag

De regering wil de overstap van aardgas naar elektrische en meer duurzame warmteopties aantrekkelijker maken. Dit doen ze door aardgas zwaarder te belasten en elektriciteit juist minder te belasten. Vorig jaar op Prinsjesdag presenteerde het kabinet het plan om de energiebelasting op elektriciteit in de eerste schrijf te verlagen met respectievelijk 0,49 eurocent in 2021, 0,36 eurocent in 2022 en 0,35 eurocent in 2023. Nu blijkt dat de daadwerkelijke verlaging van de energiebelasting op elektriciteit voor 2021 0,34 eurocent per kilowattuur is in de eerste schijf tot en met 10.000 kilowattuur. Dit is 30 procent minder dan vorig jaar was aangekondigd.

Salderingsregeling tot 2023

De salderingsregeling blijft in haar huidige vorm gelden tot 2023. Vanaf dat jaar wordt de regeling stapsgewijs afgebouwd naar 0. Meer informatie over de salderingsregeling: https://enersolar.nl/particulieren/salderen

Bron: Solar Magazine, 2020