Dat de salderingsregeling gaat veranderen, is inmiddels bekend. Het kabinet was van plan om in 2020 met een alternatief te komen, maar het lijkt nu dat dat is uitgesteld tot 2021.

Een paar maanden geleden kondigde minster Wiebes aan dat de salderingsregeling in 2020 op de schop zou gaan; er zou een terugleversubsidie voor in de plaats komen. De minister zou in de zomer met een gedetailleerd plan komen, maar dat is tot nog toe niet gelukt.

Daarom heeft de minister nu naar aanleiding van kamervragen aangegeven dat 2020 als streefdatum waarschijnlijk niet meer wordt gehaald; het ziet er dus naar uit dat de salderingsregeling pas in 2021 zal worden vervangen. Hoewel de minister had gezegd dat hij ervoor wilde zorgen dat met de nieuwe regeling de terugverdientijd voor zonnepanelen niet langer zou worden dan nu, is het toch fijn dat de huidige regeling nog even doorgaat: Salderen is simpel en voordelig voor eigenaars van zonnestroom systemen.

Het was tijdens het Algemeen Overleg Klimaat en Energie dat de minister zei: “Bij het voorbereiden van die terugleversubsidie begin ik er in alle eerlijkheid een hard hoofd in te krijgen dat 2020 haalbaar is. Ik heb daar grote zorgen over en begin steeds meer te denken dat we de bestaande salderingsregeling nog een jaar lang moeten doorzetten. Dat betekent dat er onder dezelfde voorwaarden door dezelfde mensen en door nieuwe toetreders een jaar langer gebruikgemaakt kan blijven worden van deze regeling.” Het formele besluit tot verlengen is weliswaar hiermee nog niet genomen, maar het ziet er wel sterk naar uit dat het zal gebeuren. Minister Wiebes zegt dat hij “op zijn klompen aanvoelt” dat dat eraan zit te komen.

Laat het een aansporing zijn voor iedereen die nog geen zonnepanelen heeft, om juist nú te investeren. Met nog in ieder geval een paar jaar salderen, gevolgd door een soepele overgang naar een systeem met terugleversubsidie, is een zonnestroom systeem op dit moment rendabeler dan ooit!