De afbouw van de salderingsregeling blijft de (toekomstige) bezitters van zonnepanelen bezighouden. Het kan voorkomen dat de salderingsregeling wordt uitgesteld, nu Nederland te maken heeft met een demissionair kabinet. Nadat de Tweede Kamer de gewijzigde elektriciteitswet had aangenomen ligt het nog steeds bij de Eerste Kamer, die akkoord dienen te geven. Dit is alles behalve een gelopen zaak, nadat de samenstelling drastisch is veranderd na de Provinciale Staten verkiezingen op 15 maart 2023. Hoe zal dit voorstel de inwoners van Veenendaal en bedrijven zoals EnerSolar beïnvloeden?

Het standpunt van BBB over de salderingsregeling

In haar concept-verkiezingsprogramma heeft de BoerBurgerBeweging (BBB) een apart hoofdstuk gewijd aan klimaat en energie. Hierin stelt de BBB dat zij de afbouw van de salderingsregeling willen uitstellen tot minstens 2030, zodat 5 miljoen huishoudens de kans krijgen om hun investering in zonnepanelen terug te verdienen. Op dit moment wordt minder dan 10 procent van de geschikte daken in Nederland gebruikt voor zonnepanelen. Dit voorstel is gebaseerd op de overtuiging dat de huidige regeling de groei van zonne-energie in Nederland moet blijven stimuleren.

Lokale betrokkenheid bij duurzaamheid

Het verkiezingsprogramma van de BBB legt ook aanzienlijke nadruk op het betrekken van burgers en ondernemers bij inspanningen voor duurzaamheid. Dit houdt in dat lokale energiecoöperaties worden opgericht waarin burgers gezamenlijk investeren in duurzame projecten, zoals zonnepanelen. Dit kan resulteren in meer mogelijkheden voor inwoners om actief deel te nemen aan lokale duurzaamheidsinitiatieven.

Wat betekent het uitstellen van de salderingsregeling voor Veenendaal en EnerSolar?

Veenendaal heeft in de afgelopen jaren aanzienlijke groei gezien op het gebied van zonne-energie. EnerSolar heeft hieraan bijgedragen door zonnestroomsystemen te leveren en te installeren voor zowel huishoudens als bedrijven. Als het voorstel van de BBB wordt aangenomen, kan dit de lokale zonne-energiemarkt in Veenendaal aanzienlijk beïnvloeden.

In de komende jaren zullen inwoners van Veenendaal en bedrijven zoals EnerSolar nauwlettend moeten volgen hoe dit politieke voorstel zich ontwikkelt en welke invloed het zal hebben op de lokale zonne-energiemarkt.

Vragen of twijfels omtrent de afbouw van de salderingsregeling? Neem contact met ons op! Onze adviseur, Laurens, helpt u graag!
Neem contact met ons op via 0318 757 888 of klik hier om een aanvraag te doen.

"Adviseur zonnepanelen verteld over afbouw salderingsregeling"