De laatste weken is het volop in het nieuws: slimme energiemeters leveren minder energiebesparing op dan verwacht. En dat klopt. De slimme meter op zich zorgt niet voor besparing. Het zorgt echter wel voor inzicht wat vervolgens leidt tot actieve energiebesparing. Een slimme energiemeter is hét essentiële startpunt voor inzicht, bewustwording en het voorkomen van energieverspilling!

 

Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat de beoogde energiebesparing van gemiddeld 3,5 % per huishouden niet wordt gehaald. Het blijft steken op 1 procent. Volgens het PBL komt dat vooral omdat er bij de installatie van de slimme energiemeter niet direct een display wordt aangeboden. Zonder display geen inzicht en zonder inzicht geen besparing, is de conclusie. Deze conclusie is begrijpelijk, maar hierdoor worden wel enkele belangrijke voordelen over het hoofd gezien.

 

Voordelen slimme energiemeter

Consumenten ontvangen jaarlijks een energie afrekening gebaseerd op het werkelijke energieverbruik. Een afrekening gebaseerd op schattingen, met alle ongemakken van dien, zijn met een slimme meter niet meer aan de orde. Gebruikers weten nu precies waar ze aan toe zijn.

Een ander voordeel is de inzet van een energieverbruiksmanager (EVM) of een persoonlijke energiecoach. Met hun feedback is het absoluut mogelijk om de gestelde 3,5% of zelf meer energiebesparing te realiseren. Simpelweg omdat de gebruiker goede, begrijpelijke en accurate informatie ontvangt die energieverspilling aantoont en wat men kan doen om het te voorkomen. Actief besparingsmaatregelen hiertoe treffen, gaan verder niet ten koste van het wooncomfort.

 

Praktijkvoorbeeld

Als de huurder de thermostaat overdag 1 graad lager zet, bespaart dat gemiddeld 7% op het energiegebruik voor verwarming. Voor een gemiddeld huishouden betekent dat een jaarlijkse besparing van zo’n € 60. Bij lage temperatuurverwarming is het beter om geen gebruik te maken van een dag-nacht regeling, maar de thermostaat op een constante temperatuur te houden. De verschillen worden door continue meting van het energieverbruik snel inzichtelijk! De slimme meter zorgt ervoor dat data wordt uitgelezen, en omgezet in bruikbare informatie in dashboards kan worden getoond.

 

Garantie op besparingen

Bij het treffen van energiebesparende maatregelen is het altijd de vraag hoeveel energie er bespaard kan worden. Zeker als er een huurverhoging wordt gevraagd, dan zal de bewijsvoering op het werkelijke energieverbruik goed geregeld moeten zijn. De slimme meter opent de mogelijkheden tot het opbouwen van verbruiksdata die jaarlijks kan worden gebruikt in het kader van besparingsgaranties.

Kortom, de slimme energiemeter moet worden gezien als essentieel onderdeel in de brede context van woningverduurzaming, inzicht opbouwen en bewust omgaan met energie. Dit is niet in percentages uit te drukken, maar geeft wel mogelijkheden om de woning zelf comfortabel in te regelen zonder onnodige energieverspilling.