Update: de Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling definitief controversieel verklaard. Daarmee wordt de wet in de Tweede Kamer pas na de verkiezingen behandeld. De afbouw wordt hierdoor mogelijk uitgesteld meldt Edwin van Gastel van Solar Magazine. 

Afgelopen oktober stuurde minister Wiebes het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling naar de Tweede Kamer.

Reactie Kamerleden

Het wetsvoorstel zorgde voor tientallen vragen van Kamerleden. Er werd met name zorgen geuit over de redelijke vergoeding die eigenaren van zonnepanelen krijgen voor het deel van de opgewekte zonnestroom die zij niet mogen salderen. Daarnaast vindt de Tweede Kamer dat de minister nog een keer kritisch moet kijken naar het effect van de afbouw van de salderingsregeling voor woningcorporaties.

Minister Wiebes informeerde nog vóór zijn aftreden vanwege de toeslagenaffaire dat hij extra tijd nodig had om al deze vragen te beantwoorden. Tot op heden zijn die antwoorden echter nog niet aan de Tweede Kamer toegezonden door zijn opvolger Bas van ’t Wout.

Demissionair kabinet

De afgelopen weken hebben de vaste Kamercommissies waaronder die voor Economische Zaken en Klimaat bepaald welke voorstellen zij nog wel, en welke zij niet willen behandelen nu kabinet Rutte demissionair is. In de vaste Kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat hebben nu meerdere partijen, waaronder GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, VVD en SP aangegeven het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling controversieel te willen verklaren. Als het onderwerp controversieel wordt verklaard wordt het pas opgepakt op het moment dat er een nieuw kabinet is.

Netbeheerders & energiebedrijven

Het daadwerkelijk starten met de afbouw van de salderingsregeling op 1 januari 2023 vergt diverse voorbereidingen voor zowel de netbeheerders als energiebedrijven. Zo moeten alle kleinverbruikers een meetinrichting hebben die de afname en invoeding van elektriciteit op het net apart kan meten. Daarnaast moeten energiebedrijven onder andere hun facturatiesystemen op orde brengen. Voor de energiesector is het van belang dat er voor januari 2022 een goedgekeurde wetstekst is volgens de koepel van energiebedrijven, Energie-Nederland. Zo kunnen ze de nodige voorbereidingen tijdig treffen.

De verkiezingsuitslag en de formatietijd zullen uiteindelijk gaan bepalen of de afbouw van de salderingsregeling zal kunnen starten per 1 januari 2023.

Bron: Solar Magazine, 2021