EnerSolar is al sinds 2012 de partner voor zonnestroomsystemen. Kortom, wij bestaan even. Naast een zonnestroomsysteem van EnerSolar, investeerden onze klanten ook in zekerheid en betrouwbaarheid. De komende jaren blijven wij uw betrouwbare partner. We houden het echter niet meer bij zonnestroomsystemen. Wij vertellen u graag meer over ons toekomstbestendige Energieplan

Zonne-energie

EnerSolar heeft ruim 10.000 huishoudens verduurzaamd doormiddel van zonnestroom. Recente ontwikkelingen als netcongestie, salderen (tot 2027), eventuele terug-leverboetes, dynamische energiecontracten en negatieve energietarieven zaaien momenteel veel twijfel.

En zelfs wij moeten erkennen dat het plaatsen van zonnepanelen omgeven is met vraagtekens en momenteel sterk samenhangt met beleidsmatige keuzes. Afhankelijkheid vinden wij van EnerSolar vervelend en daarom geven wij in deze blog de juiste context en gaan we met ons nieuwe Energieplan naar een duurzame en bovenal onafhankelijke toekomst.

Onduidelijkheid

Ons nieuwe kabinet heft de huidige salderingsregeling op per 1 januari 2027 (lees hier meer over salderen). Salderen maakt het aantrekkelijk om zonnestroom terug te leveren.

Het moment van terug leveren maakt hierbij niet uit, want terug geleverde stroom mag u salderen. Men streept de, in de zomer, terug geleverde stroom weg tegen de, in de winter, ingekochte stroom.

Uiteraard is dit fijn voor de portemonnee. Voor ons stroomnet is dit model echter iets minder fijn. De zon schijnt voor iedereen tegelijkertijd, waardoor de zonne-energie ook voor iedereen op hetzelfde moment zijn piek bereikt.

Het net is af en toe vol

Op zonnige dagen is ons stroomnet gedurende deze 'piekuren' vol en kan er zelfs sprake zijn van netcongestie. De netstroom loopt dan op tot 253V en uw zonnestroomsysteem schakelt zich uit (financieel nadelig). Dit is overigens een prettige functie; want om terug te leveren moet spanning worden opgebouwd tot een hogere spanning dan op het stroomnet aanwezig is. Het opbouwen van spanning gaat goed tot 253V. Boven dit voltage gaat huishoudelijke apparatuur kapot. Vervolgens schakelt uw zonnestroomsysteem zich uit. Heel handig wat ons betreft.

Het is goed om te realiseren dat buiten de piekuren ons stroomnet niet vol is. Met de huidige salderingsregeling behouden we deze onhoudbare piek in ons terug leverpatroon. Momenteel geven energieleveranciers zelfs terug leverboetes om dit patroon te doorbreken. 

Vraag en aanbod

De som van ons stroomnet moet onderaan de streep in  'balans' zijn. Kortom, er moet evenveel stroom geproduceerd worden als dat er onttrokken wordt. Gebeurt dit niet, dan lopen we risico's op black-outs (uitval van het stroomnet). 

Wanneer het aanbod van stroom groot is daalt de energieprijs logischerwijze. Bij massaal terug leveren is het aanbod groot en is het energieleveranciers veel aangelegen om het stroomnet weer in 'balans' balans te brengen. Zo veel dat de energieprijs op de spotmarkt regelmatig onder de €0,- duikt. Op deze 'negatieve' uren schakelen zonne- en windparken zelfs terug of uit. Dit voorkomt te grote pieken in ons stroomnet (dit heet curtailment). Uiteraard om de balans te bewaken en black-outs te voorkomen. Door het stijgende aantal zonnepanelen die deze terug leverpiek voeden verwacht men meer en meer prijsschommelingen (volatiliteit). Door zonnestroomsystemen slim te plaatsen kan deze piek al deels afgevlakt worden. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van zonnepanelen op verschillende oriëntaties. 

"Voorbeeld negatieve energietarieven"
*Voorbeeld negatieve energietarieven

 

Dynamische contracten

Volatiliteit heeft de deuren geopend voor dynamische energiecontracten. Consumenten profiteren nu al van variabele energieprijzen. Deze tarieven zijn momenteel met name interessant voor consumenten zonder zonnepanelen. Want terug leveren tegen negatieve energietarieven is niet zo slim en bovenal duur. Ons nieuwe energieplan verandert alles en zorgt ervoor dat u onafhankelijk bent en kan profiteren van deze volatiele tarieven.

Huidige situatie

Momenteel zijn er veel huishoudens met zonnepanelen welke gelijktijdig terug leveren. Met de huidige salderingsregeling is er geen prikkel om eigen zonnestroom direct te verbruiken en het stroomnet tijdens piekuren te ontzien. Op deze manier neemt de kans op black-outs toe, wordt de energiemarkt volatieler en is de overheid vroeg of laad genoodzaakt om in te grijpen. Wij geloven daarom in onafhankelijkheid! Energieleveranciers nemen nu middels terug leverboetes het heft zelf in handen.

Meer weten?

Onze adviseurs vertellen u graag meer over het gefaseerd doorvoeren van ons Energieplan. Uitgangspunt is daarbij het verbruiken van goedkope stroom en het beperken van terug leveren.

Belangrijke vragen zijn; Welke stappen zijn voor u relevant en haalbaar? Kan ik ook al zonder investering besparen? Is mijn huidige systeem klaar voor de toekomstige stappen uit het energieplan?

Interessant? Laat dan hier uw gegevens achter. Onze adviseurs vertellen u graag meer over het complete Energieplan en het gratis energielabel. Met dit label is uw investering eigenlijk al direct terugverdient. Ook hier vertellen onze adviseurs u graag meer over. 

"Emailhandtekening adviseur "