Nu de Eerste Kamer het voorstel voor het afbouwen van de salderingsregeling heeft verworpen is de verwachting dat energieleveranciers terugleverkosten in rekening gaan brengen voor bezitters van zonnepanelen. In deze blog leest u waarom de salderingsregeling in het leven is geroepen, de argumenten van energieleveranciers om nu terugleverkosten door te berekenen en wat u kunt doen om terugleverkosten te minimaliseren.

Doel van de salderingsregeling

In 2004 is de salderingsregeling in het leven geroepen als stimulans voor verduurzaming. De salderingsregeling zorgt ervoor dat bezitters van zonnepanelen 'goedkoop' opgewekte zonnestroom in de zomermaanden weg kunnen strepen tegen 'duur' ingekochte stroom in de wintermaanden. Nu het oorspronkelijke doel is bereikt en zonnepanelen relatief goedkoop zijn vindt minister Jetten het tijd om de salderingsregeling af te bouwen. Dit voorstel is recent door de Eerste Kamer verworpen.

Waarom energieleveranciers terugleverkosten in rekening brengen

Op dit moment moet u bij zes energieleveranciers terugleverkosten betalen, namelijk: Vandebron, Budget Energie, Greenchoice, OM Energie, Energie VanOns en Vrijopnaam. Het stroomnet raakt overbelast door de hoeveelheid stroom dat mensen terugleveren. De kosten die energieleveranciers hierdoor maken berekenen zij door aan hun klanten die in het bezit zijn van zonnepanelen. Op deze manier willen zij stimuleren om stroom direct te verbruiken én het stroomnet te ontlasten. Dit geldt alleen voor bezitters van zonnepanelen die een variabel of vast energiecontract hebben. Voor mensen met een dynamisch energiecontract worden geen terugleverkosten in rekening gebracht.

Wat houden terugleverkosten in?

Terugleverkosten zijn kosten die energiebedrijven in rekening brengen omdat u stroom teruglevert aan het net. Zodra u meer dan 5 kilowattuur teruglevert aan het net betaalt u terugleverkosten. Deze kosten zijn opgedeeld in schalen van 1.000 kilowattuur. De grens is 5.000 kilowattuur. Boven deze grens betaalt u een vast bedrag. De hoogte van dit bedrag verschilt per energieleverancier. 

Tips om terugleverkosten te minimaliseren

Direct opgewekte zonne-energie gebruiken helpt de energietransitie vooruit. U levert minder terug aan het net, waardoor de belasting op het net minder zwaar wordt. Daarnaast daalt u een aantal schalen indien u minder teruglevert en betaalt u minder vaste terugleverkosten. Hieronder vindt u een aantal tips om uw terugleverkosten te minimaliseren of zelfs géén terugleverkosten te betalen.

Direct verbruik

Om groene stroom optimaal te gebruiken raden wij aan om vooral huishoudelijke apparaten te gebruiken op momenten dat de zon volop schijnt. Denk hierbij aan een wasmachine, vaatwasser of een airco. Apparaten zijn steeds vaker slimmer te besturen zodat dit vooraf te programmeren valt. Daarnaast kunt u uw opgewekte zonne-energie ook direct verbruiken door uw elektrische auto thuis op te laden aan de laadpaal.

Ligging zonnepanelen

De ligging van de zonnepanelen heeft invloed op het aantal kilowattuur dat u teruglevert. Gebruikt u vooral veel stroom in de ochtend dan is het verstandig om uw zonnepanelen, indien mogelijk, te richten op het oosten. Is het verbruik het hoogst op het midden van de dag, dan is een oost-west ligging de juiste oplossing. Als laatst zijn de zonnepanelen gericht op het westen ideaal als u vooral aan het einde van de middag stroom verbruikt. Zo verbruikt u het meeste stroom direct en levert u minder terug.

Dynamisch afschakelen

Een thuisbatterij gecombineerd met dynamisch afschakelen zorgt ervoor dat u geen terugleverkosten meer hoeft te betalen. Met een thuisbatterij kunt u uw zelfconsumptie verhogen van 33% naar 66%. Gecombineerd met dynamisch afschakelen laadt u eerst uw thuisbatterij op. Is uw thuisbatterij volledig opgeladen levert u niet terug aan het net maar produceren uw micro-omvormers tijdelijk niet, totdat u meer verbruikt dan u op dat moment opwekt.

Bent u geïnteresseerd in zonnepanelen of heeft u vragen over terugleverkosten?

Onze adviseur, Laurens, helpt u graag! Neem contact met ons op via 0318 757 888 of klik hier om een aanvraag te doen.

"Handtekening adviseur zonnepanelen terugleverkosten"