Voor particulieren is er geen subsidie, maar er is wel de interessante BTW-regeling die ook in 2020 actueel is. Daarbij krijgen particulieren de mogelijkheid om de volledige BTW op de aanschaf van zonnepanelen terug te ontvangen.

 

Wat betekent dit voor mij?

Over de energie die met de zonnepanelen geleverd wordt, moet BTW berekend worden. Hier staat tegen over dat de BTW die over de zonnepanelen en de installatiekosten zijn betaald, weer terug gevraagd kunnen worden. Het bedrag dat je hierdoor in zonnepanelen investeert wordt kleiner.

 

Hoe kan ik de BTW die ik betaald heb op mijn zonnepanelen weer terug vragen?

Allereerst moet bij de belastingdienst een BTW nummer aangevraagd worden. Nadat dit nummer van de belastingdienst is ontvangen, moet na afloop van het kalenderjaar bij de belastingdienst een BTW aangifte worden ingediend.

 

Moet ik dat elk jaar doen?

Een BTW ondernemer moet elk jaar BTW-aangifte bij de belastingdienst doen. Als duidelijk is dat er elk jaar geen BTW afgedragen hoeft te worden, kan hiervoor vrijstelling bij de belastingdienst gevraagd worden.

 

Hoe weet ik of ik elk jaar geen BTW hoef te betalen?

Voor (particuliere) ondernemers die elk jaar maar een klein bedrag aan BTW aan de belastingdienst moeten betalen, is een speciale regeling gemaakt. Deze regeling staat bekend als de kleine ondernemingsregeling. Is het bedrag dat aan BTW afgedragen moet worden lager dan Eur 1.345, dan wordt deze BTW door de belastingdienst kwijtgescholden. Bij de huidige energieprijzen wordt dit bedrag pas bereikt als er meer dan 150 zonnepanelen zijn geïnstalleerd.

 

Ik heb al een bedrijf. Heb ik ook recht op deze kwijtschelding?

Deze kleine ondernemingsregeling is van toepassing op het totale bedrag dat op jaarbasis aan BTW afgedragen moet worden. Als er naast de zonnepanelen nog andere ondernemingen zijn, dan moet het BTW bedrag van deze verschillende bedrijven bij elkaar opgeteld worden.

 

Ik heb de zonnepanelen in 2012 aangeschaft, kan ik de BTW nog terug vragen?

Als u in 2012 heeft geïnvesteerd in zonnepanelen, dan moest u formeel voor 31 maart 2013 de BTW bij de belastingdienst terug vragen. De belastingdienst heeft aan particulieren die dat gedaan hebben (nog) geen BTW uitbetaald. Hoe de belastingdienst nu in de praktijk omgaat met nieuwe verzoeken is nog niet bekend.

De minister heeft in zijn antwoorden aangegeven dat de uitspraak van het Hof van Justitie geen terugwerkende kracht heeft. Als er geen BTW over 2012 is teruggevraagd, is de kans klein dat dit verzoek alsnog wordt gehonoreerd.

 

Wat betekent dit voor mijn aangifte inkomstenbelasting?

De levering van energie met zonnepanelen wordt alleen voor de BTW als onderneming aangemerkt. Voor de inkomstenbelasting wordt je niet als ondernemer aangemerkt. Je hoeft dan geen inkomstenbelasting over de opgewekte energie te betalen.

 

Moet ik mij inschrijven bij de kamer van koophandel?

Omdat je geen ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, hoef je je niet met de zonnepanelen bij de kamer van koophandel in te schrijven.

 

Welke kosten brengt de belastingdienst in rekening voor het aanvragen van een BTW nummer?

De belastingdienst brengt geen kosten in rekening voor het aanvragen van een BTW nummer.

 

Ik zit niet op al deze rompslomp te wachten. Hoe kan ik deze zaken het beste regelen?

EnerSolar zonne-energie kan dit werk voor u uit handen nemen. Wij zorgen voor de aanvraag van het BTW nummer, het indienen van de BTW aangifte en de aanvraag voor de vrijstelling van de jaarlijkse aangifte.

 

Wat zijn de kosten voor het uitvoeren van deze werkzaamheden?

EnerSolar rekent voor de ondersteuning van de belastingaangifte € 175,00. (incl. BTW)

 

Ik wil meer informatie over de BTW op zonnepanelen. Hoe kan ik contact opnemen?

U kunt met EnerSolar zonne-energie contact opnemen via het algemene telefoonnummer 0318 757 888

 

Veelgestelde vragen Belastingdienst