Voor particulieren is er geen subsidie voor zonnepanelen, maar er is wel de interessante BTW-regeling die ook in 2021 actueel is. De Belastingdienst beschouwt particulieren die stroom terug leveren op verzoek als kleine ondernemers. Dat is voordelig, omdat je als ondernemer de betaalde btw over de aanschaf en installatie van de panelen (21%) kunt terugkrijgen. Dit heet de kleine ondernemelingsregeling (KOR).

Wat betekent dit voor mij?

Als u een zonne-energiesysteem aanschaft kunt u de BTW over de zonnepanelen en installatiekosten (21%) terugvragen. Hierdoor wordt uw investering kleiner!  

Waar moet ik rekening mee houden? 

Met ingang van 2020 geldt de KOR regeling voor tenminste een periode van drie jaar. Bent u van plan te gaan ondernemen op persoonlijke naam is het belangrijk om af te wegen of de KOR regeling gunstig is in uw situatie.

Hoe kan ik de BTW die ik betaald heb op mijn zonnepanelen weer terug vragen?

Nadat uw zonnepanelen zijn geïnstalleerd krijgt u van ons een mailtje met een link waarmee u de BTW teruggave kunt regelen. Door de aangescherpte privacyregels mogen wij dit als bedrijf niet meer zelf regelen, maar gaat de BTW teruggave via onze partner NBA (Nationale Belasting Adviseurs).

Wat zijn de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen? 

Uw naam moet op de factuur van de zonnepanelen staan en op de factuur van het energiebedrijf. 

Kost de BTW teruggave geld? 

Nee, hier zitten voor u geen extra kosten aan verbonden. 

Wanneer krijg ik mijn BTW terug op mijn rekening? 

De BTW wordt binnen 4 tot 6 maanden na aanmelding bij de Belastingdienst door de Belastingdienst op uw rekeningnummer overgemaakt. Eén keer per kwartaal wordt de BTW teruggestort: in de maanden januari, april, juli en oktober.

Waarom word ik als ondernemer gezien? 

U koopt de zonnepanelen weliswaar als particulier maar u wordt door de aanschaf van zonnepanelen ondernemer voor de BTW. De zonnepanelen wekken namelijk energie op wat voor een deel wordt geleverd aan de energieleverancier. De energieleverancier geeft een vergoeding voor de geleverde stroom. Aan de voorwaarden voor BTW ondernemerschap is voldaan, daarom kan de BTW op de zonnepanelen ook teruggevraagd worden. Een BTW nummer aanvragen is daarvoor vereist. 

U kunt er niet voor kiezen om niet als ondernemer te worden aangemerkt in het geval dat u BTW terug wilt vragen. U bent ondernemer als u aan de voorwaarden voldoet dat u regelmatig en tegen vergoeding door middel van uw zonnepanelen stroom levert aan uw energiebedrijf (in BTW termen: u verricht hiermee belaste prestaties).

Moet ik mij inschrijven bij de kamer van koophandel?

Omdat u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, hoeft u zich niet met de zonnepanelen bij de kamer van koophandel in te schrijven.

Ik heb al een bedrijf. Heb ik ook recht op deze kwijtschelding?

Deze kleine ondernemingsregeling is van toepassing op het totale bedrag dat op jaarbasis aan BTW afgedragen moet worden. Als er naast de zonnepanelen nog andere ondernemingen zijn, dan moet het BTW bedrag van deze verschillende bedrijven bij elkaar opgeteld worden. Wij raden u aan om u te laten adviseren door onze partner NBA (Nationale Belasting Adviseurs) als u uw BTW teruggave gaat regelen als ondernemer, omdat elke situatie anders is.

Ik wil meer informatie over de BTW op zonnepanelen. Hoe kan ik contact opnemen?

U kunt met EnerSolar zonne-energie contact opnemen via het algemene telefoonnummer 0318 757 888 of mail info@enersolar.nl