Voordat u investeert in zonne-energie is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de voordelen van zonne-energie, maar ook van wat er nodig is om uw zonnepanelen aan te sluiten. Hier vindt u meer informatie over uw hoofdaansluiting en de mogelijkheden tot salderen, oftewel het terugleveren van stroom aan het elektriciteitsnet.

 

Hoofdaansluiting

Het maximaal in te voeden vermogen van de zonnepaneelinstallatie is afhankelijk van aanwezige hoofdzekering. In een woning is deze normaliter 25A, 35A of 40A. Zorg er in ieder geval voor, dat het totaal aan zonnesysteemzekeringen onder de waarde van de hoofdzekering blijft. Onbeperkt salderen (zie onder) kan tot de maximale kleinzakelijke aansluiting van 3 x 80A (voorbeeld 3).

 

Voorbeeld 1

  • De hoofdzekering is 1 × 40A

  • Maximale groepenkastzekering is 40A. De maximaal in te voeden ‘zonnestroom’ is dan 230V x 40A = 9200 Watt

  • Bij zonnepanelen van 230 Wattpiek betekent dit een maximum van 9200 Watt / 230 Wattpiek = 40 panelen

 

Voorbeeld 2

  • U heeft een 1-fase-aansluiting met een hoofdzekering van 35A

  • De maximale groepenkastzekering mag 25A bedragen, het maximale omvormervermogen van 1 omvormer bedraagt dan 5750 W

  • Er kan ook een groep van 10A en een van 25A geplaatst worden, er kunnen dan twee omvormers belast met 230V x 35A = 8050W geplaatst worden

  • Hierop kunnen maximaal 8050 W / 230 Wp = 35 zonnepanelen van 230 Wp geplaatst worden

 

Voorbeeld 3

  • U heeft een zakelijke 3-fasenaansluiting van 3 x 80A

  • Per fase kunt u dan maximaal 80A aan zonnepanelen installeren en per fase 18.400 W invoeden (230V x 80A). Op deze aansluiting kunt u dus drie systemen plaatsen met per systeem maximaal 18.400 W. Dit betekent 18.400 W / 230 Wp = 80 panelen van 230 Wp. Maal 3 fasen betekent dit 3 x 80 panelen = 240 panelen.

Salderen

Bij iedere energiemaatschappij kunt u uw opgewekte elektriciteit verrekenen met de elektriciteit die u afneemt van uw energieleverancier. Dit verrekenproces wordt 'salderen' genoemd. Deze mogelijkheid is belangrijk voor eigenaren van zonnepanelen. Er zijn momenten waarop u meer stroom opwekt dan u op dat moment verbruikt. Deze stroom kunt u terugleveren aan het energienet. Op andere momenten (bijvoorbeeld 's avonds) neemt u stroom af van het energienet omdat u niet genoeg zonne-energie produceert.

Met salderen kunt u de hoeveelheid stroom die u opwekt wegstrepen tegen de hoeveelheid die u afneemt. Hierdoor kunt u dus flexibel terugleveren aan het net en wordt uw jaarlijkse energierekening een stuk lager. Het voordeel van salderen ten opzichte van stroom los inkopen en verkopen, is dat er slechts energiebelasting (en voor particulieren ook BTW) betaald hoeft te worden over het netto aantal afgenomen kWh.

 

Rekenvoorbeeld

Stroomprijs per kWh ca. € 0,23
BTW per kWh ca. € 0,04
Energiebelasting (hoog) per kWh      € 0,11
Voordeel salderen per kWh ca. € 0,15 of 65 %

 

 

Limieten aan salderen

Bij wet zijn energiemaatschappijen verplicht om klanten (zowel particulieren als bedrijven) toe te staan tot 5000 kWh per jaar te salderen. Als u meer dan 5000 kWh wilt salderen, verschilt het per energiemaatschappij wat hier de mogelijkheden voor zijn. De meeste energiemaatschappijen betalen u vanaf 5000 kWh een kWh-prijs voor uw aangeleverde energie die lager ligt dan de prijs die de consument betaalt voor afname. Bij sommige energiemaatschappijen, zoals GreenChoice, krijgt u echter de volwaardige energieprijs voor uw extra stroom. Dit is bijzonder interessant voor grote producenten zoals agrariërs. Voor grote zakelijke aansluitingen krijgt u een lager bedrag per aangeleverd kWh dan bij kleine systemen. Vanaf een aansluiting van 3 x 80A heeft u een grootzakelijke aansluiting. Het precieze tarief dat u dan voor uw teruggeleverde stroom ontvangt verschilt per energieleverancier.

 

Energieleveranciers

Kijk hier voor de voorwaarden bij uw eigen, of een andere, energieleverancier.