Uw investering in een zonne-energie systeem verhoogt direct de waarde van uw woning of pand, soms met een bedrag dat hoger is dan de investering in het zonnesysteem. Deze waardeverhoging komt door drie factoren:

 

Verbetering van huis of pand

Wanneer u onderhoud of verbeteringen aan uw huis aanbrengt, verhoogt dit de waarde van het gebouw. Zoals een verbouwing (bijvoorbeeld een nieuwe badkamer) of een nieuwe ketel een gebouw aantrekkelijker maakt voor kopers, zo zijn zonnepanelen ook een waardevolle toevoeging en modernisering van uw woning of bedrijfspand.

 

Stijging energielabel

energielabel.jpg

Bij verkoop of verbouwing worden huizen voorzien van een energielabel om de prestaties in warmte- en elektriciteitsverbruik aan te geven, vergelijkbaar met de labels voor elektronische apparatuur en auto’s. Door zonnepanelen toe te voegen aan uw huis zorgt u er direct voor dat uw woning een of meerdere labelniveaus stijgt. Hiermee stijgt ook de waarde van uw huis. Bovendien worden er steeds strengere eisen aan de energielabels van gebouwen gesteld. Met een zonne-installatie bent u voorbereid op veranderingen in de eisen, mocht u uw huis willen verkopen of verbouwen.

 

Kostenbesparing energie

Een belangrijke factor voor de waardeverhogende werking van zonnepanelen is het feit dat de bewoner minder energiekosten hoeft te maken. De energierekening is een flink stuk lager wanneer er zelf energie opgewekt wordt. Dit bespaart kopers veel geld, zeker met de stijgende energiekosten. Hierdoor zal uw woning of pand dus ook meer waard worden.